Trang chủ , Sơn Kova K261 không bóng ngoài trời

Sơn Kova K261 không bóng ngoài trời

Sơn Kova K261 không bóng ngoài trời

Giá: Liên hệ


Sơn Kova K261 không bóng ngoài trời

Sơn Kova K261 không bóng ngoài trời

Sơn Kova K261 là loại sơn mịn ngoài trời đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, có khả năng chống thấm, khô nhanh, dễ thi phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Sơn Kova K261 không bóng ngoài trời
Sơn Kova K261 là loại sơn mịn ngoài trời đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, có khả năng chống thấm, khô nhanh, dễ thi phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Định mức độ phủ lý thuyết sơn Kova K261 trên m2
1 thùng 18 lít sơn Kova K261 mịn ngoài trời tương đương với 20kg sơn được 120-140m2 tường tức là 1kg sơn bóng sơn được 6-7m2 thay vì 3-3.5m2 như sơn mịn.